Documents

NAGiS user guide

Summary booklet

Newsletters


Research studies and project reports

Groundwaters

Drinking water protection areas

Surface waters

Natural habitats

Testing the NAGiS in the pilot areas Sárvíz River Valley and the region of Aba city

Other specific fields

Further documents on other data layers accessible in NAGiS can be found on the websites of Partner Projects.


Publications

On NAGiS

Geo-informatics

 • Orosz László, Simó Benedek, Kovács Tamás, Sipos Attila, Popovics István: A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer téradat kezelése. [The Geo-information Data Handling Method of the National Adaptation Geo-information System.] Remote Sens. 2016, 6(2), 443-447; Published: 3 May 2016
 • Sőrés László: A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer metaadat kezelése. [The Meta-data Handling Method of the National Adaptation Geo-information System.] Remote Sens. 2016, 6(1), 438-442; Published: 3 May 2016
 • Halupka Gábor, Orosz László: A sekélyfúrási adatok beillesztése a NATéR adatbázisba. [Integration of data of shallow drillings into nagis database.] Földrajzi közlemények, 2017, vol. 141., No. 2

Shallow groundwater

 • Kovács Attila - Marton Annamária - Tóth György - Szőcs Teodóra: A sekély felszín alatti vizek klíma-érzékenységének országos léptékű kvantitatív vizsgálata. [The Quantitative Assessment of the Climate Sensitivity of Shallow Groundwaters in Hungary.] Hidrológiai közlöny, ISSN 0018-1323 , 2015. (95. évf.) 4. sz., p. 5-17.
 • Attila Kovács, Annamária Marton, György Tóth and Teodóra Szőcs: Climate change impact on shallow groundwater conditions in Hungary: Conclusions from a regional modelling study. Geophysical Research Abstracts Vol. 18, EGU2016-7615, 2016. EGU General Assembly 2016.

Drinking water supplies

Flashflood

 • Turczi Gábor, Homolya Emese, Mattányi Zsolt: A magyarországi villámárvíz veszélyeztetettség elemzése a NATéR projekt keretében. [Flash Flood Risk Assessment in the NAGiS Project.] Földrajzi közlemények [To be published in 2016.]

Natural habitats

 • Lepesi Nikolett, Botta-Dukát Zoltán, Somodi Imelda: Prediktív modellek valószínűségi becsléseinek binarizálási lehetőségei a NATéR elemzések megalapozására. [Binarization Options of Probabilistic Predictions of Predictive Vegetation Models for NAGIS Assessments.] In: Tájhasználat és tájvédelem – kihívások és lehetőségek. Conference papers of the 6th Hungarian Landscape Ecology Conference, Budapest 21-23 May 2015. Edited by Gergely Horváth. ISBN 978-963-284-779-5
 • Bede-Fazekas Ákos, Czúcz Bálint, Somodi Imelda: Finom felbontású ökológiai adatbázis létrehozása a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) számára. [Development of fine-scale ecological database for the National Adaptation Geoinformatic System (NAGIS).] In: Tájhasználat és tájvédelem – kihívások és lehetőségek. Conference papers of the 6th Hungarian Landscape Ecology Conference, Budapest 21-23 May 2015. Edited by Gergely Horváth. ISBN 978-963-284-779-5
 • Lepesi Nikolett, Botta-Dukát Zoltán, Somodi Imelda: Prediktív ökológiai modellek valószínűségi becsléseinek binarizációs stratégiái a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) számára. [Binarization Strategies of Probabilistic Predictions of Predictive Vegetation Models for NAGIS.] In: Conference Papers of the 10th Conference of Hungarian Ecologists. Pannon Egyetem, Veszprém. 12-14 August 2015.
 • Bede-Fazekas Ákos, Somodi Imelda: Éghajlati adatok statisztikai leskálázása a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) keretében megvalósuló ökológiai modell számára. In: Conference Papers of the 10th Conference of Hungarian Ecologists. Pannon Egyetem, Veszprém. 12-14 August 2015.
 • Ákos Bede-Fazekas, Bálint Czúcz, Imelda Somodi: Development of fine-scale ecological database for the National Adaptation Geoinformatic System (NAGIS), Hungary. Poster H- 01 (young scientist). Session: Data sources for broad-scale vegetation studies. In: 58th Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science: Understanding broad-scale vegetation patterns. 19–24 July 2015, Brno, Czech Republic. Abstracts. Edited by Milan Chytrý, David Zelený & Eva Hettenbergerová. Masaryk University, Brno, 2015.
 • Nikolett Lepesi, Zoltán Botta-Dukát, Imelda Somodi: Binarization options of probabilistic predictions of Predictive Vegetation Models (PVMs) for NAGIS. Poster with lightning talk N-03. Session: Vegetation in macroecological modelling. In: 58th Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science: Understanding broad-scale vegetation patterns. 19–24 July 2015, Brno, Czech Republic. Abstracts. Edited by Milan Chytrý, David Zelený & Eva Hettenbergerová. Masaryk University, Brno, 2015.

 

English